Υπηρεσίες

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΠΑΖΩΝ

Στη Χ. Τσακίρογλου Α.Ε. προσφέρουμε λύσεις για κάθε οικοδομική ανάγκη. 

Η συλλογή και μεταφορά μπάζων είναι μία από τις σημαντικότερες, γι΄αυτό και φροντίσαμε να παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης κάδων απόρριψης.

Προσφέρουμε κάδους όλων των μεγεθών ανάλογα με τις ανάγκες σας, ενώ φροντίζουμε για την ασφαλή μεταφορά των μπάζων της οικοδομής. 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΜΠΑΖΩΝ

Παράλληλα με τους κάδους, προσφέρουμε τη δυνατότητα ενοικίασης συλλεκτήρων μπάζων για κάθε τύπου εργασία και για αποκομιδή από οποιοδήποτε ύψος, ανάλογα με τις ανάγκες σας.