Μπορείτε να δείτε τους ισολογισμούς των προηγουμένων χρήσεων της εταιρείας μας πατώντας στους ακόλουθους συνδέσμους:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012