MONOSIS MARMOLINE

Το MARMOLINE MONOSIS είναι ένα πλήρες πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής μόνωσης κτιρίων (παλαιών και νέων) προσαρμοσμένο στις εξαιρετικά ιδιαίτερες Ελληνικές κλιματικές συνθήκες, δηλαδή κρύο το χειμώνα και ζέστη το καλοκαίρι. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, η διαφορά της θερμοκρασίας (min – max) στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου ξεπερνά και τους 60°C με αποτέλεσμα να απαιτούνται ειδικά δομικά υλικά που να αντέχουν και να αποδίδουν σε αυτό το εύρος των θερμοκρασιών.

Χρήσεις
Παλαιά κτίρια: Κτίρια που δεν είναι θερμομονωμένα, με συνέπεια τη σημαντική αύξηση στο κόστος θέρμανσης και ψύξης.
Νέα κτίρια: Κτίρια όπου αν κι έχει προβλεφθεί μόνωση του σκελετού και των τοίχων, η μόνωση τέτοιου τύπου δεν λειτουργεί έχοντας σαν αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες και υγροποίηση υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια των τοίχων.

Σημαντικά Πλεονεκτήματα του Συστήματος Marmoline Monosis
• Παρέχει εξαιρετική θερμική άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου.
• Δεν δημιουργούνται θερμογέφυρες στα δοκάρια, στις κολώνες, στα σενάζ και στα δάπεδα, στα σημεία όπου η τοιχοποιία συναντά τα στοιχεία αυτά, έστω και αν είναι θερμομονωμένα, εξαφανίζοντας την πιθανότητα σχηματισμού υγρασίας και υδρατμών.
• Προστατεύει τις επιφάνειες των τοίχων από υγρασίες, καθώς χρησιμοποιούνται στεγανά επιχρίσματα. Έτσι προσφέρει συντηρητική προστασία στο κτίριο και ταυτόχρονα μειώνει και τις ανάγκες θέρμανσης ή ψύξης.
• Συμβάλλει στην οικονομία ενέργειας, γιατί δε δημιουργούνται επιφάνειες με θερμοχωρητικότητα στην εξωτερική πλευρά των τοίχων, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύεται τη θερμοχωρητικότητα των τοίχων μόνο για το εσωτερικό του κτιρίου.
• Αυξάνει, σε μία καινούργια κατοικία, το εμβαδόν των λειτουργικών χώρων κατά 6 περίπου τετραγωνικά μέτρα κάθε εκατό τετραγωνικά εμβαδού κατοικίας.
• Αυξάνει εντυπωσιακά το χρόνο ζωής του κτιρίου καθώς το προστατεύει από διάβρωση και παγοπληξίες.
• Το σύστημα MARMOLINE MONOSIS δεν παρουσιάζει ρηγματώσεις.
• Η εφαρμογή του συστήματος είναι λιγότερο ενοχλητική από τα συμβατικά επιχρίσματα καθώς τα επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται τοποθετούνται με σπάτουλες καθώς παρουσιάζουν υψηλή θιξοτροπικότητα. Ως αποτέλεσμα δεν αφήνουν μπάζα πέρα από τα υπολείμματα θερμομονωτικού υλικού.
• Η ποιότητα κατασκευής του συστήματος χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή, καθώς χρησιμοποιούνται ειδικά πιστοποιημένα πρόσθετα τεμάχια για την προστασία των γωνιών, νεροσταλάκτες, υαλόπλεγμα για τον οπλισμό σ’ όλη την επιφάνεια εφαρμογής του επιχρίσματος.
• Το κτίριο βαθμονομείται υψηλά ως προς την ενεργειακή του σήμανση.
• Ένα τέτοιο σύστημα έχει μέσο χρόνο απόσβεσης από την εξοικονόμηση ενέργειας και μόνο, τα 4-6 έτη.
• Εξοικονόμηση ενέργειας (από 35% έως 65% πετρελαίου θέρμανσης).
• Άριστο υγιεινό ποιοτικό θερμικό περιβάλλον στο εσωτερικό των κτιρίων.
• Εύκολη εφαρμογή τόσο σε νέα όσο και σε παλαιά κτίρια.
• Ιδανική λύση για ανακαίνιση παλαιών κτιρίων.
• Υψηλή ποιότητα κατασκευής σε κάθε είδους κτίρια (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, βιομηχανικά κτίρια).
• Βελτιώνεται η ηχομόνωση με την χρήση ειδικών υλικών.
• Οικονομία από τη μείωση του κόστους κατασκευής.
• Καλύτερη στατικότητα των εσωτερικών τοίχων (μονή τοιχοποιία με φαρδύ τούβλο ή τουβλέτα).
• Μείωση του φορτίου της οικοδομής.
• Μεγάλη ταχύτητα κατασκευής.
• Απλή εφαρμογή.
• Καθαριότητα κατά τη διάρκεια κατασκευής.

Τρόπος Εφαρμογής
• Προετοιμάστε και έλεγξτε την τοιχοποιία και το μπετόν. Τοποθετείστε τη γωνία αρχικής στήριξης των μονωτικών πλακών.
• Εφαρμόστε την κόλλα MARMOLINE FK 201 με τη βοήθεια αυτόματης πρέσας ή με το χέρι, περιμετρικά στην επιφάνεια της μονωτικής πλάκας σε λωρίδα πλάτους περίπου 5cm. Eφαρμόστε 3 τουλάχιστον στάμπες στο εσωτερικό της. Με αυτόν τον τρόπο εξομαλύνονται οι ανομοιομορφίες του υποστρώμματος και εξασφαλίζεται η εξομάλυνση τους με την επαφή τουλάχιστον του 40% της επιφάνειας της πλάκας με το υπόστρωμα.
• Η τοποθέτηση, οριζόντια και κάθετα, ζυγιών από το μάστορα, διευκολύνει την ομαλή και ταχεία συνέχιση των εργασιών.
• Τοποθετείστε τις μονωτικές πλάκες πιέζοντας από την βάση προς την κορυφή και πιέζοντάς τις και μεταξύ τους. Σημαντικό είναι οι πλάκες να σταυρώνουν μεταξύ τους κατά 40%-50%. Εάν υπάρχουν κενά μεταξύ των πλακών τότε θα πρέπει να γεμίζουν με ειδικό αφρό πολυουρεθάνης. Επιπλέον στήριξη συνιστάται να γίνεται με τα πλαστικά ειδικά βύσματα (6 τεμάχια / m2) που διαθέτει η MARMOLINE μετά από τη σκλήρυνση της κόλλας.
• Τοποθετείστε το ειδικό ενισχυτικό υαλόπλεγμα MARMOLINE A 3000. Η τοποθέτηση γίνεται μετά από την εφαρμογή μιας πρώτης στρώσης κόλλας σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Στη συνέχεια πιέστε το πλέγμα φύλλο – φύλλο πάνω στη νωπή κόλλα προσέχοντας να υπάρχει επικάλυψη του ενός με το άλλο κατά 10cm χωρίς να δημιουργούνται ζάρες. Στη συνέχεια εφαρμόστε και δεύτερο χέρι κόλλας έτσι ώστε να γίνει πλήρης κάλυψη του υαλοπλέγματος.
• Οι γωνίες των ανοιγμάτων (πόρτες – παράθυρα), πρέπει να ενισχύονται με τα ειδικά γωνιόκρανα με το πλαστικό πλέγμα που διαθέτει η MARMOLINE, ταυτόχρονα με την τοποθέτηση του υαλοπλέγματος. Στις γωνίες των παραθύρων και στις πόρτες θα πρέπει να τοποθετείται πλέγμα διαγώνια σαν επιπλέον ενίσχυση. Όπου υπάρχει απαίτηση γίνεται εφαρμογή και τοποθέτηση των ειδικών στοιχείων νεροσταλάκτες σε οριζόντιες ακμές.
• Εφαρμόστε ακρυλικό αστάρι προετοιμασίας MST 11.
• Εφαρμόστε τον ακρυλικό ρευστό ρητινούχο έγχρωμο σοβά MARMOLINE SVR, μετά από την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από την εφαρμογή του συστήματος κόλλα – υαλόπλεγμα – κόλλα. Εφαρμόστε το σοβά ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με επίπεδη σπάτουλα. Διαμορφώστε την τελική επιφάνεια με κατάλληλο τρίψιμο με ειδικό τριβίδι ή με σπάτουλα, ανάλογα με το επιθυμητό αποτελέσμα. Οι επιφάνειες πρέπει να ολοκληρώνονται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ασυνέχειες.

Προδιαγραφές – Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πιστοποιημένο σύστημα MARMOLINE MONOSIS ENERGY SAVING SYSTEMS ETICS για το οποίο έχει εκδοθεί European Technical Agreement ETA – 12/0004 από το Γερμανικό DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik).

Η εταιρία MARMOLINE για την εφαρμογή των συστημάτων MΑRMOLINE MONOSIS ENERGY SAVING SYSTEMS διαθέτει τις πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης ειδικών προδιαγραφών MARMOLINE EPS 80,100, 150, 200 και των θερμομονωτικών πλακών πετροβάμβακα STONEWOOL ειδικής σύνθεσης σε διάφορα πάχη σε συνδυασμό με όλα τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων.

Όλα τα υλικά έχουν μελετηθεί ως πλήρες σύστημα ως προς την απόδοσή τους αλλά κυρίως ως προς τη συμβατότητά τους. Γι’ αυτό το λόγο η εταιρία συνιστά την εφαρμογή του συστήματος με όλα τα επιμέρους υλικά που το αποτελούν. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι προβλημάτων μειωμένης απόδοσης ή συμβατότητας υλικών.

Υλικά Συστήματος Marmoline Monosis
1) Κόλλα συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών MARMOLINE FK 201
• Συντελεστής απορρόφησης νερού: w < 0,5 kg (m2.h0,5) - DIN 52617
• Αντοχή θλίψης: 10,0 Mpa
• Αντοχή κάμψης: 3,0 Mpa
• Χρώμα: λευκό / γκρι
• Κατανάλωση:
συγκόλληση πλακών πολυστερίνης ή πετροβάμβακα: ≈ 4,0 kg/m2
ενίσχυση με πλέγμα σε πολυστερίνη ή πετροβάμβακα: ≈ 4,5 kg/m2
συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών με ρολό ή σπάτουλα: ≈ 2,0-2,5 kg/m2
• Συσκευασία: σακιά 25kg

2) Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης Marmo EPS 100
• Βάρος: 20 kg/m3 – ΕN 13163
• Πάχος: 5-10cm
• Χρώμα: λευκό
• Συσκευασία: 10-20 πλάκες ανάλογα το πάχος, διαστάσεων 1×0,5m, συσκευασμένες με stretch film

3) Πλαστικά καρφιά (πείροι) με πλαστικό περίβλημα, για στήριξη θερμο/κών πλακών
• Μήκος: 6-15cm ανάλογα με το πάχος της θερμομονωτικής πλάκας.
• Πλαστικό περίβλημα (upat)
• Πλαστικά καρφιά (πείροι)
• Πλαστικές πεταλούδες 4-6cm διάμετρος
• Κατανάλωση: 6-8 καρφιά/m2

4) Πλέγμα Fiber glass για μονωτικά υλικά Α 3000
• Ειδικό υαλόπλεγμα για χρήση σε συνδυασμό με το FK 202
• Βάρος: 160 gr/m2
• Διαστάσεις κανάβου mesh: 3,5×3,8mm
• Αντοχή σε εφελκυσμό: 1750 Ν/5 cm
• Αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον
• Αντιολισθηρό
• Χρώμα: λευκό
• Κατανάλωση: 1,1 m2/m2
• Συσκευασία: ρολά 50x1m

5) SVR Ρητινούχο επίχρισμα σε πάστα
• Κοκκομετρία: 1mm / 1.5mm / 2mm / 3mm
• Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος: 1600 kg/m3
• Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C
• Κατανάλωση: περίπου 1,8-3,5 kg/m2 ρευστής πάστας ανά m2 σοβά
SVR 1mm: 1,8-2,0 kg/m2
SVR 1,5mm: 2,0-2,3 kg/m2
SVR 2mm: 2,5-3,0 kg/m2
SVR 3mm: 3,0-3,5 kg/m2
• Συσκευασία: δοχείο 20kg

Για οικονομικές προσφορές & παραγγελίες προϊόντων επικοινωνήστε με την Χ. Τσακίρογλου Α.Ε. πατώντας εδώ

Tags: