ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΥΔΑΠ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

Φρεάτιο ΕΥΔΑΠ νέου τύπου 38x38cm.

Φρεάτιο
Κατηγορία σκυρόδεματος: C30/37 ινοπλισμένο
Διαστάσεις εξωτερικά βάση: 38x38X29.5cm
Βάρος: 39.82kg (χωρίς τους μετρητές)

Καπάκι
Μαντέμι κατηγορίας Β125
Αντοχή: 12.5tn
Διαστάσεις εξωτερικά: 33x33X1.5cm
Βάρος: 8.5kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Ποιότητα σκυροδέματος εξαιρετικά υψηλής αντοχής (C30/37) και αντίστοιχα προβλεπόμενη αντοχή σε συνεχές στατικό φορτίο >20tn.
- Σκυρόδεμα στεγανό κατά DIΝ 1045 με απορροφητικότητα <5%.
- Ανθεκτικότητα στο χρόνο εξαιρετικά υψηλή λόγω Τ/Ν <0.4 έναντι απαιτήσεως κανονισμού Τ/Ν <0.5.
- Έδραση με πλήρη πυθμένα επί του εδάφους με αποτέλεσμα την πολύ χαμηλή τάση εδράσεως και την ανυπαρξία κλίσεως, λόγω διαφορικών καθιζήσεων.
- Προστασία των μετρητών από χώματα και άλλους παράγοντες προσβολής, επειδή το φρεάτιο κατασκευάζεται μονοκόμματο και απομονώνει τους μετρητές από χώματα και λοιπούς παράγοντες.
- Ακριβείς θέσεις οπών (σχισμών) σε σχέση με το collecteur με δυνατότητα τοποθετήσεως 1 ή 2 μετρητών με διάτρηση των αντίστοιχων αναμονών.
- Αναμονές οπών για πρόβλεψη συνδέσεως ψηφιακών μετρητών.
- Απόλυτη στεγατότητα.
- Η οριζόντια απόσταση του ενός φρεατίου από το άλλο είναι 5mm, με συνέπεια να μην χρειάζεται ενδιάμεση τσιμεντοκονία, παρά μόνο άμμος, ώστε η αφαίρεση για κάποιο λόγο ενός φρεατίου να μην το καταστρέφει.
- Υπάρχει η δυνατότητα ανάγλυφης αναγραφής στον εσωτερικό πυθμένα του φρεατίου της φίρμας ΕΥΔΑΠ, στοιχείων παρτίδας κλπ.
- Ευκολία στην τοποθέτηση, δεδομένου ότι οι υδρομετρητές μπορούν να βιδώνονται εντός του φρεατίου στις εγκαταστάσεις σας και να μεταφέρονται έτοιμα στη θέση τοποθετήσεως, για απλή σύνδεση με το δίκτυο του καταναλωτή.
- Οικονομία στα εργατικά τοποθέτησης.
- Ταχύτητα στην τοποθέτηση, άρα και άμεση αποκατάσταση του πεζοδρομίου.
- Δυνατότητα μακροχρόνιου προγραμματισμού και συντονισμού της υπηρεσίας.
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης σε περίπτωση αποξήλωσης.

Για οικονομικές προσφορές & παραγγελίες προϊόντων επικοινωνήστε με την Χ. Τσακίρογλου Α.Ε. πατώντας εδώ