Εξοικονόμηση Ενέργειας και Οικονομικά Οφέλη

Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε μορφή θερμικής (κυρίως πετρέλαιο) είτε σε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα, εκτός της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας, τη μεγάλη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Στην Ελλάδα οι ανάγκες για θέρμανση των κατοικιών ανέρχονται περίπου στο 70% της συνολικής ενεργειακής τους κατανάλωσης. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, το φωτισμό και τον κλιματισμό ανέρχεται στο 18% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου. Οι κατοικίες με κεντρικό σύστημα θέρμανσης, το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμο αποκλειστικά το πετρέλαιο αντιστοιχούν στο 35,5% του συνόλου. Το υπόλοιπο 64% είναι αυτόνομα θερμαινόμενες κατοικίες που χρησιμοποιούν σε ποσοστό 25% πετρέλαιο, 12% ηλεκτρισμό και 18% καυσόξυλα.

Ας αλλάξουμε τις συνήθειές μας, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια! Η μεγαλύτερη συνεισφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας θα γίνει με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Η μείωση του κόστους λειτουργίας σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια χρήση του κτιρίου οδηγεί στη βέλτιστη επένδυση των χρημάτων. Σταδιακά και μακροχρόνια αναπτύσσεται ένα ξεκάθαρο προνόμιο υψηλής ενεργειακής απόδοσης λόγω της ανακατασκευής του κτιρίου.

Ένας χώρος κατοικίας με υψηλές προδιαγραφές για άνεση διαμονής, είναι πάντα ελκυστικός για τους μελλοντικούς αγοραστές ή τους ενοίκους. Ο παράγων αυτός θα παίζει μελλοντικά όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση της εμπορικής αξίας ενός κτιρίου.

Η θερμομόνωση είναι σημαντικό μέτρο για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η βελτίωσή της οδηγεί σε μείωση της απώλειας και αντιστοίχως κατανάλωσης ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης, όπως καυστήρες, καλοριφέρ, κλιματιστικά ή άλλα σώματα ψύξης-θέρμανσης και βοηθά στην ταχεία ανάκτηση της θερμοκρασίας του χώρου.

Στους ιδιοκτήτες ενοικιασμένων διαμερισμάτων, δίδεται έτσι η δυνατότητα, με βάση τις δαπάνες που έκαναν επενδύοντας σημαντικά ποσά για προηγμένα δομικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, να αυξήσουν το ενοίκιο. Αυτή η αύξηση ενοικίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και να γίνει εύκολα αποδεκτή εάν η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μόνιμη και μειώνει τουλάχιστον κατά 10% την κατανάλωση ενέργειας. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να διευκρινίσει στον ενοικιαστή, ότι μέσω των μέτρων θερμομόνωσης και ανακαίνισης οι δαπάνες ενοικίασης και το κόστος ενέργειας στο σύνολό τους θα μειωθούν, παρά την αναμενόμενη αύξηση κατανάλωσης που προκύπτει από τις συνεχώς υψηλότερες απαιτήσεις διαβίωσης. Όχι μόνο ο ιδιοκτήτης ωφελείται από την υπερτίμηση της ακίνητης περιουσίας του, αλλά και ο ενοικιαστής έχει στη διάθεση του, μια υψηλής ποιότητας κατοικία και οι πρόσθετες δαπάνες για την ενέργεια είναι σε μακροπρόθεσμη βάση χαμηλές. Ιδιαίτερα λόγω της εκρηκτικής αύξησης των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου, το μέτρο εκσυγχρονισμού είναι μεγάλης σπουδαιότητας και γίνεται σημαντικότερο με την θέσπιση του ενεργειακού πιστοποιητικού που αφορά τα κτίρια.