Τα συστήματα Ξηράς Δόμησης με γυψοσανίδες Knauf αποτελούνται από γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, μεταλλικά προφίλ, εξαρτήματα και υλικά επεξεργασίας επιφανειών. Είναι τα σύγχρονα υλικά για δόμηση και διακόσμηση κάθε εσωτερικού χώρου. Διακρίνονται σε Συστήματα Οροφών, Τοιχοποιίας και Επενδύσεων Τοίχων. Προσφέρουν ελευθερία σχεδιασμού, γρήγορη και στεγνή τοποθέτηση, θερμομόνωση, ηχομόνωση, αντισεισμικότητα και ευχάριστο κλίμα περιβάλλοντος χώρου.

Η γυψοσανίδα παράγεται από τον Σεπτέμβριο 1991 στην Ελλάδα από την Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε., φέρει πιστοποίηση ποιότητας EN/ISO 9001 από το 1997 και είναι σύμφωνη με τα γερμανικά πρότυπα DIN 18180.

Ο γύψος αποτελεί τη βάση του σύγχρονου υλικού δόμησης στη γυψοσανίδα. Οι γυψοσανίδες Knauf είναι επίπεδα ορθογώνια δομικά στοιχεία που αποτελούνται από πυρήνα γύψου επενδυμένο από τις δύο πλευρές με ειδικό χαρτί για μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη επιφάνεια. Σύμφωνα με τον προορισμό της γυψοσανίδας προσδίδονται στο γύψο και στο χαρτί με πρόσμικτα και ειδική επεξεργασία οι απαιτούμενες ιδιότητες. Σε χώρους που απαιτούν αυξημένη αντοχή στην υγρασία, όπως τα μπάνια και τα WC χρησιμοποιείται η γυψοσανίδα GKI – Ανθυγρή. Σε κατασκευές υψηλών απαιτήσεων πυραντοχής χρησιμοποιείται η γυψοσανίδα τύπου GKF – Πυράντοχη. Ο πυρήνας της περιέχει ορυκτές ίνες και πρόσμικτα που δίνουν στη γυψοσανίδα ιδιαίτερη αντοχή στη φωτιά. Σε χώρους που απαιτούν αυξημένη παθητική πυροπροστασία και αντοχή στην υγρασία χρησιμοποιείται η γυψοσανίδα GKFI – Ανθυγροπυράντοχη.

Οι γυψοσανίδες Knauf είναι δομικά στοιχεία που στερεώνονται εύκολα με βίδες σε μεταλλικό σκελετό, καρφιά σε ξύλινο σκελετό ή γυψόκολλες σε υπάρχουσα τοιχοποιία, αποτελώντας τη βάση των Συστημάτων Ξηράς Δόμησης Knauf. Τα συστήματα αυτά πληρούν υψηλές απαιτήσεις σε θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυραντοχή και αντισεισμικότητα. Στο πρόσθιο μέρος τους είναι σημειωμένα τα σημεία στερέωσής τους με βίδες σε αποστάσεις των 25cm. Το πίσω μέρος των γυψοσανίδων Knauf είναι σημαδεμένο στο μέσον με στάμπα πάχους 5cm, έτσι ώστε να διευκολύνουν τον τεχνίτη στη σωστή τοποθέτηση των ορθοστατών. Τα κατά μήκος άκρα των γυψοσανίδων είναι επενδυμένα με χαρτί και αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τον τρόπο και την ποιότητα του στοκαρίσματος τους.

Οι γυψοσανίδες Knauf υπερκαλύπτουν όλες τις σχετικές προδιαγραφές:
Ευρώπη: EN 520
Ελλάδα: ΕΛΟΤ 784
Γερμανία: DIN 18180
Βρετανία: BS 1230
Γαλλία: NFP 72302
Η.Π.Α.: ASTM C 36
Διεθνείς: ISO 6308