ΣΧΑΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ A15

ΣΧΑΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ A15

Αντοχή έως 1.5tn ανά τροχό ΠερισσότεραArrow
ΣΧΑΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ C250

ΣΧΑΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ C250

Αντοχή έως 25tn ανά τροχό ΠερισσότεραArrow
ΣΧΑΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ D400

ΣΧΑΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ D400

Αντοχή έως 40tn ανά τροχό ΠερισσότεραArrow
ΣΧΑΡΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΑΡΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Κλάση C250 αντοχής έως 25tn ΠερισσότεραArrow
ΣΧΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΝΤΡΟΥ

ΣΧΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΝΤΡΟΥ

Κλάση B125 αντοχής έως 12.5tn ΠερισσότεραArrow