Τα υλικά που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε καλύπτουν το 75% ενός δοµικού έργου, από τα θεµέλια έως την αποπεράτωσή του. Η συνεργασία της εταιρείας µας µε τις µεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και το διαρκές µας ενδιαφέρον για ό,τι νέο υπάρχει στο χώρο της δόµησης, µπορούν να διασφαλίσουν την άριστη ποιότητα του έργου σας.